Tiskové zprávy

23. 07. 2019

NEJVĚTŠÍ RELOKAČNÍ PROJEKT V MNICHOVĚ A OKOLÍ OD RELOKACE LETIŠTĚ V ROCE 1992

VGP, přední evropský poskytovatel vysoce kvalitních logistických a semi-industriálních nemovitostí, staví nový business park v obci Parsdorf u Mnichova.

VGP Park Munich se nachází na 40ha pozemku a bude poskytovat 250 000 m² pronajímatelné plochy pro logistické a výrobní společnosti.

Park je umístěn velmi blízko centru města, jen 30 minut cesty autem od mnichovského letiště, na sever od sjezdu Parsdorf z dálnice A94, v oblasti, která je ekonomicky významná pro zemědělství, průmysl i obchod.

Georg Reitsberger, starosta obce Vaterstetten, projekt očekává s nadšením: „VGP je pro nás spolehlivým a profesionálním partnerem, společně se kterým můžeme dále posílit náš region.“

Nový park nabídne řešení na míru pro nájemníky BMW a KraussMaffei, a poskytne širokou nabídku pracovních míst v oblastech výroby, logistiky i administrativy. Skupina KraussMaffei do Parsdorfu přemístí kompletní výrobu všech divizí a svoje ředitelství. Vytvoří také řadu nových pracovních míst navíc ke stávajícím 1 800 pozicím. Relokace těchto dvou společností do Parsdorfu bude největším relokačním projektem v Mnichově a okolí od relokace letiště z Riemu do Erdingu v roce 1992.

Číst dál

01. 03. 2019

PŘEMĚNA NA SKUTEČNĚ CELOEVROPSKOU PLATFORMU PŘINesla REKORDNÍ ZISK A VYTVOŘILA PEVNOU ZÁKLADNU PRO BUDOUCÍ RŮST

Společnost VGP NV (dále jen „VGP“ nebo „Skupina“), přední evropský poskytovatel vysoce kvalitních logistických a semi-industriálních nemovitostí, dnes oznámila výsledky za rok končící 31. prosince 2018:

 • Rozšiřující se základna v Evropě po vstupu do Itálie, Nizozemí a Rakouska v roce 2018
 • Silný provozní výsledek přinesl rekordní zisk ve výši 121,1 milionu EUR (+26 % meziročně)
   - Uzavřené a obnovené nájemní smlouvy ve výši 38,7 milionu EUR po přepočtu na rok přinesly celkový výnos z pronájmů ve výši 104,1 milionu EUR (+38 % meziročně)[1]
   - Společnost VGP v roce 2018 předala 505 000 m2 pronajímatelné plochy (+44 % meziročně)
 • Posílená základna pro budoucí růst
   - Skupina VGP investovala do svých budoucích projektů a koupila nové pozemky o rozloze 1,7 milionu m2
   - Dalších 1,6 milionu m2 s podmínkou získání příslušných povolení
   - Společný závazek se společností Allianz Real Estate na rozšíření struktury společného podniku mimo rámec stávajících zemí[2]
 • Návrh zvýšit dividendu o 15,8 % na 2,20 EUR za akcii, což představuje hrubý výnos z dividend ve výši 3,2 %[3]

Generální ředitel skupiny VGP, Jan Van Geet, prohlásil: „Rok 2018, ve kterém jsme vykázali rekordní zisky, byl pro VGP opět velmi intenzivní. S expanzí na nové klíčové trhy se nám podařilo úspěšně transformovat VGP na skutečně celoevropskou platformu. Věnovali jsme značné úsilí zavedení nové maticové organizační struktury, abychom zůstali nablízku klientům po celé Evropě a umožnili další geografickou expanzi VGP. Výrazný nárůst našeho pozemkového portfolia v roce 2018 položil základ pro růst v příštích letech.“

Jan Van Geet dodal: „Začátkem roku 2019 úspěšně pokračujeme v růstu, s expanzí do Portugalska a s několika přelomovými projekty v Německu. Očekáváme, že naše developerská činnost bude nadále růst i v roce 2019, za podpory solidní poptávky klientů, kterou pohání elektronické obchodování a měnící se obchodní potřeby. Díky našemu integrovanému obchodnímu modelu je VGP v unikátní pozici pro využití růstových příležitostí po celé Evropě.“

[1] Meziročně včetně 100 % společného podniku a při vyloučení prodeje Mango. Prodej budovy Mango ve španělské Barceloně proběhl v roce 2018 a představoval výnosy z pronájmu ve výši 7,6 milionu EUR po přepočtu na rok. [2] Z 12 zemí, ve kterých je skupina aktivní, společný podnik nyní pokrývá Německo, Slovensko, ČR a Maďarsko [3] Na základě konečné ceny za akcii 69,60 EUR k 28. únoru 2019

 
KLÍČOVÉ FINANČNÍ ÚDAJE
 

Provoz a výsledky

2018

2017

Změna (%)

Výnos z uzavřených pronájmů po přepočtu na rok (mil. EUR)

104,1

82,8

25,7 %

IFRS Provozní zisk před zdaněním (mil. EUR)

151,1

127,7

18,3 %

IFRS čistý zisk (mil. EUR)

121,1

96,0

26,1 %

IFRS zisk na akcii (EUR za akcii)

6,52

5,17

26,1 %

Dividenda na akcii (EUR za akcii)

2,20

1,90

15,8 %

 

Portfolio a rozvaha

2018

2017

Změna (%)

Hodnota portfolia, včetně 100 % společného podniku (mil. EUR)

1 936

1 563

23,9 %

Hodnota portfolia, včetně podílu ve společném podniku (mil. EUR)

1 355

1 206

12,4 %

EPRA NAV za akcii (EUR za akcii)

30,94

27,06

14,3 %

IFRS NAV za akcii (EUR za akcii)

29,25

25,09

16,6 %

Čistý finanční dluh (mil. EUR)

419,3

436,6

(4,0) %

Finanční páka (%)

34,6

42,3

-

  

Prezentace je dostupná na webu společnosti VGP:  http://www.vgpparks.eu/investors/en/reports-and-presentations/presentations

 
FINANČNÍ KALENDÁŘ

Výroční zpráva 2018

9. dubna 2019

Aktuální obchodní výsledky za první čtvrtletí 2019

10. května 2019

Valná hromada akcionářů

10. května 2019

Ex-datum dividend

20. května 2019

Výplatní den dividend

22. května 2019

Výsledky za první pololetí 2019

23. srpna 2019

Aktuální obchodní výsledky za třetí čtvrtletí 2019

22. listopadu 2019

 27. 02. 2018

 • Rekordní zisky za období ve výši 96,0 milionů EUR (+4,7 milionu EUR oproti 31. prosinci 2016).
 • Návrh rozdělení dividendy ve výši 35,3 milionu EUR (1,90 EUR na akcii) představuje hrubou dividendovou výnosnost ve výši 3,1 % .
 • Rekordní výnos z uzavřených a obnovených nájmů ve výši 27,4 milionu EUR tvořily nově uzavřené nájemní smlouvy na plochu 484 000 m² odpovídající ročnímu příjmu z nových nájemních smluv ve výši 24,3 milionu EUR v kombinaci s obnovenými nájemními smlouvami na plochu 61 000 m² odpovídajícími zasmluvněnému ročnímu příjmu z nájmů ve výši 3,1 milionu EUR. Celkové čisté zvýšení bylo nakonec ve výši 21,7 milionu EUR při zohlednění prodeje Estonska.
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy po přepočtu na rok představují 82,8 milionu EUR a odpovídaly 1,66 milionu m² pronajímatelné plochy, tj. zvýšení o 35,0 % od prosince 2016 (nepočítaje Estonsko).
 • Akvizice nových pozemků k výstavbě o rozloze 729 939 m² a dalších 1 452 336 m² nových pozemků v opci, s podmínkou získání povolení, jejichž akvizici očekáváme v průběhu roku 2018, což zvyšuje celkové zbývající portfolio pozemků k prosinci 2017 na 3 261 364 m² (čistý nárůst o 34 % od prosince 2016)
 • Celkem 17 předaných projektů představuje 349 871 m² pronajímatelné plochy a dalších 22 projektů ve výstavbě představuje 475 113 m² budoucí pronajímatelné plochy. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí 2018 předáme více než 200 000 m² pronajímatelné plochy.
 • Pokračující geografická expanze do západní Evropy s konsolidací pozice ve Španělsku, kde jsou ve výstavbě 4 budovy (2 nové budovy zahájeny po konci roku) a kde byly v posledních několika měsících uzavřeny 3 nové smlouvy s nájemníky z kategorie „blue chips“.
 • Ve společném podniku VGP European Logistics došlo v roce 2017 k uzavření jednoho obchodu ve výši 173 milionů EUR. Ke konci března 2018 očekáváme uzavření dalšího obchodu ve výši > 370 milionů EUR, což VGP umožní reinvestovat do svých projektů ve výstavbě a dále rozšiřovat své podnikání.
 • Nový dlouhodobý plán odměňování v souladu se zájmy akcionářů a založený na růstu NAV společnosti VGP nyní posuzuje výbor správní rady pro odměňování a bude podrobněji představen ve zprávě o odměňování ve Výroční zprávě za rok 2017. Nový plán bude platit od roku 2018.
 • Konzervativní finanční politika s aktuálním zadluženímve výši 42,3 % je v souladu s cílem maximálního konsolidovaného zadlužení společnosti ve výši 55 %.
Číst dál

12. 10. 2017

27. září 2017, Praha (Česká republika) – Mezinárodní skupina VGP zabývající se realizací, správou a vlastnictvím vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, pokračuje ve svém růstu. V letošním roce VGP nastartovala svůj růst a přináší aktuální informace o své obchodní činnosti za 3. čtvrtletí roku 2017.

 • Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy v hodnotě 3,3 mil. EUR. Celková hodnota výnosů z uzavřených nájemních smluv dosahuje 77,2 mil. EUR[1] (což představuje navýšení výnosů o 17,1 mil. EUR oproti 31. prosinci 2016). V pokročilé nebo dokonce finální fázi vyjednávání aktuálně nachází několik dalších nových nájemních smluv.
 • Skupina VGP získala celkem 328 246 m2 nových pozemků, což odpovídá potenciálu k vybudování 159 208 m2 nové pronajímatelné plochy.
 • Dále bylo získáno 660 000 m2 nových pozemků, čímž se celkové pozemkové portfolio, ve vztahu k níž disponuje Skupina právy opce, dostává na hodnotu 1 300 000 m2. To představuje celkový potenciál přibližně 600 000 m2 budoucí pronajímatelné plochy.
 • Prodej parku VGP Park Nehatu (Estonsko) představujícího 77 000 m2 pronajímatelné plochy (celkem 5 budov) a výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok ve výši 4,2 mil. EUR) byl úspěšně dokončen. Čistý výnos z tohoto prodeje dosáhl přibližně 34,5 miliónu EUR. Skupina výnos použije na další rozšíření činnosti, v oblasti výstavby nových projektů na našich hlavních trzích.
 • Byla zahájena výstavba 6 nových projektů o celkové budoucí pronajímatelné ploše 46 536 m2. Budoucí pronajímatelná plocha budov, jež jsou v současné době ve výstavbě, se tím zvyšuje na 563 198 m2. Tyto budovy ve výstavbě, ve vztahu k nimž již byly uzavřeny předběžné nájemní smlouvy na 76 % celkové kapacity, představují celkové odhadované výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok v hodnotě 26,9 mil. EUR (za předpokladu plné obsazenosti a trvání současných na trhu pronájmu nemovitostí).
 • Dokončené budovy (jak vlastní, tak i v rámci společného podniku) nadále dosahují 100% obsazenosti.
Číst dál

Tiskové zprávy - kontakt

Petra Vanclová

VGP - industriální stavby s.r.o.


Rohanské nábřeží 693/10
CZ-186 00, Praha 8
Česká republika

+420 226 212 001