VGP Park Göttingen

01. 12. 2017

Skupina VGP vystavěla další park v Göttingenu. Město Göttingen je hospodářským a výzkumným centrem s uznávanou univerzitou; se svými 130 000 obyvateli nabízí také vysoce vzdělanou pracovní sílu. Středoněmecký Göttingen leží na průsečíku mnoha důležitých dálnic: A7 z Hannoveru do Kasselu a křižovatka Drammetal na jihu, která město spojuje na východozápadní ose s Halle a Lipskem.

Göttingen se také nachází na vysokorychlostní železnici. Městem prochází linka ICE Line z Mnichova do Hamburgu, která ji spojuje s nejdůležitějšími německými městy.

Stáhnout tento soubor (VGP PARK GOTTINGEN_2018_WEB_small.pdf)Stáhnout brožuru[PDF]3857 kB